Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine1.Splošno
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine cebelarskaoprema.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ( ZVPot-1),  Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in s priporočili GZS. S spletno trgovino cebelarskaoprema.si upravlja Api kon-takt, trgovina s čebelarsko opremo d.o.o. (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Podatki o podjetju:
Dolgi naziv: Api kon-takt, trgovina s čebelarsko opremo d.o.o.
Kratek naziv: Api kon-takt d.o.o.
Naslov: Reška cesta 18 a, 6258 Prestranek
Davčna št.: 46971556
Matična št.: 8537186000
Davčni zavezanec: DA
Število zaposlenih: 1
Glavna dejavnost: G47.190 - Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Datum vpisa: 24.10.2019 , Okrožno sodišče Koper, Srg 2019/42369
TRR: IBAN SI56 1010 0005 8082 819, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
El. pošta: info@cebelarskaoprema.si
Tel. št. : 00 386 31 339 287

Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini (v nadaljevanju tudi kot »kupec« ali »potrošnik«). Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Pravico do nakupa imajo registrirani in tudi neregistrirani uporabniki. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

Kupca oz. uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. Uporabnik je še pred oddajo naročila z obveznostjo plačila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja, katere mora potrditi in se strinjati z njimi. Splošni pogoji so sestavni in neločljivi del kupoprodajne pogodbe.

2. Dostopnost informacij
Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:
•    podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
•    kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
•    informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
•    informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
•    način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
•    informacije o načinu plačila;
•    podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
•    informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
•    informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.
3. Ponudba izdelkov, rok dobave, dostava izdelkov
Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 2 do 5 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji.

Uporabnik lahko izbere, da bo naročeno blago prevzel na sedežu Trgovca ali pa izbere poštno dostavo izdelkov. V primeru, da uporabnik izbere poštno dostavo naročenih izdelkov, plača tudi poštne stroške, višina katerih je uporabniku prikazana že ob izbiri tega načina dostave.
Stroški dostave so ločeno prikazani tako na naročilu, kot tudi na računu za izdano blago in jih kupec poravna skupaj z zneskom naročila. Strošek dostave je del končne cene celotnega naročila.

Zaradi lastnosti oz. varnosti blaga in pogojev pošiljanja si Trgovec pridržuje pravico, da nekaterih ponujenih izdelkov ne pošilja s poštno dostavo. Pri takem izdelku v spletni trgovini to označi z oznako »samo osebni prevzem«.  Te izdelke uporabnik lahko naroči v spletni trgovini, vendar jih mora fizično prevzeti na naslovu Trgovca. Trgovec in uporabnik se lahko naknadno dogovorita o drugačnem prevzemu oz. načinu pošiljanja ter stroških pošiljanja teh izdelkov.

Trgovec v primeru, da teža naročenega blaga presega 15kg, za vsakih nadaljnjih 15 kg obračuna dodaten strošek dostave. V kolikor paket presega dovoljeno velikost 3m (obseg + dolžina) Trgovec obračuna dodaten strošek dostave 10,00 EUR/paket. Na morebitne dodatne stroške dostave so uporabniki opozorjeni že ob izbiri poštne dostave. V primeru nastanka teh dodatnih stroškov Trgovec uporabnika o tem obvesti, pred odpošiljanjem paketa.

4. Načini plačila
Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:
•    po predračunu: z nakazilom kupnine na transakcijski račun Trgovca po izdelani ponudbi  
      oz. predračunu
•    po poštnem povzetju - v tem primeru uporabnik plača dodaten strošek za plačilo po povzetju, višina katerega je uporabniku prikazana že ob izbiri tega načina plačila

5. Cene
Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če je na spletni strani izrecno zapisano drugače.  
Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave, ki se obračunajo dodatno.

Veljavne cene so tiste cene, ki so veljale ob oddaji naročila. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

6. Postopek nakupa
6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe
V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:
•    prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun
•    iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
•    izbor izdelka za nakup;
•    dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
•    določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
•    pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
•    izbor načina dostave izdelka
•    izbor načina plačila
•    pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
•    potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa - s klikom na gumb »NAROČILO Z OBVEZNOSTJO PLAČILA« uporabnik (kupec) odda naročilo.

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila
Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
•    vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
•    vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
•    spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
•    odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
•    obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
•    spreminja izbrani način dostave izdelka;
•    spreminja izbrani način plačila ter
•    pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Postopek nakupa
Naročilo sprejeto: Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V tem sporočilu so navedeni izdelki, količine, ki jih je kupec izbral in cene. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic.

Registriranemu uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

Naročilo potrjeno :Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko.

Naročilo odpremljeno: Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov, odstopa od pogodbe ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

7. Kupoprodajna pogodba
Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika, ob naročilu registriranim in neregistriranim uporabnikom poslana na e-naslov in registriranemu kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil). Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Vsi kupci prejmejo v elektronskem sporočilu »Obvestilo o prejemu naročila« tudi povzetek konkretnega naročila na trajnem nosilcu podatkov, ki vsebuje vse podatke o naročilu, kot jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer navedeni dokument dejansko predstavlja potrdilo o sklenjeni kupoprodajni pogodbi in se lahko shrani ali pa natisne.

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjeno ceno in vsemi stroški v zvezi z nakupom.

8. Pravica do odstopa od pogodbe, vračilo blaga
Potrošnik ima pravico, da v (14) štirinajstih dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik, ki uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, lahko uporabi ODSTOPNI OBRAZEC (PRILOGA 2), poslan na e-poštni naslov info@cebelarskaoprema.si.

Več informacij v PRILOGI 1- OBRAZEC Z INFORMACIJAMI V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE.

Potrošnik blago vrne oz. izroči podjetju, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe s tem, da sam krije neposredne stroške vračila.  

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Vračilo kupnine skladno z določili  143. člena ZVPot-1 podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

9. Garancija
Za izdelke v spletni trgovini veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo.

10. Obvezno jamstvo za skladnost blaga
Ponudnik mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in nosi odgovornost za neskladnost blaga po ZVPot-1, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga (1. in 2. odst. 78. čl.ZVPo-1).

Neskladnost blaga je, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti z natančnim opisom obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena (1. in 2. odst. 84. čl.ZVPo-1).

Kupec mora o neskladnosti blaga pisno obvestiti prodajalca, pri čemer mora natančno opisati neskladnost in navesti zahtevek. Potrošnik mora prodajalcu omogočiti, da blago, za katerega zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

Potrošnik, ki o neskladnosti blaga obvesti prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odstavka, upravičen da:
1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti kupca v roku 8 dni od prejema obvestila.

Škoda
Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja:
Za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč.

11. Varovanje osebnih podatkov
Na cebelarskaoprema.si sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Api kon-takt d.o.o., Reška cesta 18 a, 6258 Prestranek kot upravljalec osebnih podatkov zagotavlja uporabnikom uresničevanje njihovih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve uporabnika.  Api kon-takt d.o.o. sprejema zahteve v zvezi s pravicami uporabnika na elektronski naslov: info@cebelarskaoprema.si
ali po pošti na naslov: Api kon-takt d.o.o., Reška cesta 18 a, 6258 Prestranek.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, Trgovec zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov. Poleg tega ima tudi naslednje pravice:
•    Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
•    Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da cebelarskaoprema.si brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
•    Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da cebelarskaoprema.si brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
•    Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da cebelarskaoprema.si omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko cebelarskaoprema.si njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
•    Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval cebelarskaoprema.si v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke cebelarskaoprema.si posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.
•    Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov, zaradi katerih si cebelarskaoprema.si osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več
•    Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

12. E-novice in privolitve
Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje Cebelarska oprema e-novic o aktualnih dogodkih, trendih in novicah, se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. Prav tako se z izpolnitvijo obrazca za prijavo na dogodke uporabnik strinja s prejemanjem Cebelarska oprema e-novic ter prej navedenim posredovanjem podatkov. V tem primeru so to: e-pošta in IP naslov naprave, s katere se prijavlja. Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

[1] (OBVEZNO) Privolitev za prejemanje cebelarskaoprema.si novic o aktualnih dogodkih, trendih in drugih zanimivostih velja do preklica in obsega:
•    uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic
•    uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o novostih
•    izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh novičk
•    obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)
•    izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na straneh cebelarskaoprema.si, nam omogočajo izvajanje kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh cebelarskaoprema.si, ter agregirane in anonimizirane analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin.
•    vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.

13. Odgovornost
Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.

Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti ustrezne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

14. Pritožbe, spori in uporaba prava
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 386 31 339 287. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov: info@cebelarskaoprema.si
ali po pošti na naslov:
Api kon-takt d.o.o., Reška cesta 18 a, 6258 Prestranek.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Postojni.

15. Izvensodno reševanje sporov
Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

16. Varnost
Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

17. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

18. Pomoč in dodatna vprašanja
Za vsa vaša dodatna vprašanja smo vam na voljo preko e-maila: info@cebelarskaoprema.si .

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

PRILOGA 1
PRILOGA 2


 
Vavčer za digitalni marketing (izdelava spletne trgovine) sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vse pravice pridržane © Api Kon-takt 2020